KA har skrivit om Djura hemtjänst flera gånger. Förvaltningsrättens dom från den 12 september gav i huvudsak Arbetsmiljöverket rätt mot kommunen. Verket krävde:

• att kortärmade arbetskläder alltid används
• att arbetskläderna endast används på arbetsplatsen
• att det finns ombyte i de fall arbetskläderna blivit smutsiga eller våta
• att tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader
• att arbetsgivaren svarar för tvätt av arbetskläder.

Detta skrev alltså förvaltningsrätten under på och om Leksands kommun inte tillmötesgår kraven senast 2 april 2014 hotas man av böter, vite, på 125 000 kronor.
   Förvaltningsrättens enda invändning mot Arbetsmiljöverket var att verket hänvisade till landstingets hygienrutiner.

Men nu överklagar alltså Leksands kommun till kammarrätten. Kommunen kräver att domen undanröjs i sin helhet och yrkar på att föreläggandet från Arbetsmiljöverket undanröjs i sin helhet. På vilka grunder man överklagar framgår inte, kommunen kommer att återkomma med sina grunder senast 30 oktober.

Noteras kan att frågan nu blivit en riksangelägenhet, också från arbetsgivarhåll. Leksands överklagan är nämligen inskickad av arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting och dess arbetsmiljöjurist Ragnar Kristensson.