En av Socialdemokraterna viktigaste satsningar är ett paket mot ungdomsarbetslösheten. Partiet vill avsätta drygt fem miljarder kronor på att unga ska garanteras utbildning eller yrkesintroduktion när de gått arbetslösa i tre månader. S har tidigare presenterat en satsning på 2 miljarder på fler anställda i sjukvården. Det blir ingen höjning av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten, försäkrade den ekonomisk-politiska talespersonen Magdalena Andersson på gårdagens presskonferens.

Reformerna finansieras istället genom bland annat höjda arbetsgivaravgifter för unga och höjd restaurangmoms.
   Miljöpartiet, Socialdemokraternas troliga samarbetspartner vid ett maktskifte nästa val, stödjer flera av S-förslagen. De vill slopa sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga, vill skrota Fas3 och satsa mer pengar på utbildning och fler platser på högskolan och komvux. MP föreslår också satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten.
   Partierna är ense om att det är fel att sänka inkomstskatten en femte gång.

Men där Socialdemokraterna lovat att inte höja skatten igen om de vinner valet håller Miljöpartiet den frågan mer öppen. Båda partierna vill att de senaste årens skattesänkningar på inkomster ska trappas av för dem med högre lön. Socialdemokraterna vill dra gränsen vid 60 000 kronor och uppåt, Miljöpartiet vid 40 000 kronor i månadslön och mer.
   Miljöpartiet vill behålla den omstridda halveringen av krogmomsen, en rabatt för restaurangägarna som S vill avskaffa.

Störst ekonomisk skillnad mellan partierna hittar man i miljöpolitiken. Miljöpartiet vill höja klimatskatterna betydligt mer, bland annat vill man höja bensinskatten med 70 öre. Det säger Socialdemokraterna nej till.

Vänsterpartiet satsar på fler jobb i offentlig sektor, bland annat 4600 fler anställda i förskolan och 9000 fler undersköterskor. Partiet finansierar sina förslag genom 5,3 miljarder i höjda skatter, bland annat ska jobbskatteavdraget rivas upp och bolagsskatten höjas. Vänsterpartiet riktade en tydlig känga mot Socialdemokraterna på dagens presskonferens.
   – Om man vill bedriva en vänsterpolitik kan man inte göra det på högerns skattepolitik, upprepade Ulla Andersson, ekonomisk talesperson.

Sverigedemokraterna vill bland annat satsa 5,9 miljarder på att ge anställda i offentlig sektor rätt till heltid. Två miljarder går till fler vårdplatser. Partiet finansierar sina reformer med sänkt bistånd och färre asylsökande.