– Tidigare har det bara stått att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder. Nu kan man inte bara få en t-shirt om man ska ut och skotta snö, utan man kanske behöver handskar och termobyxor, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson.

I pengar ger avtalet med Almega i genomsnitt 1 700 kronor mer i lön under en treårsperiod: 530 kronor i år, nästa år 560 och slutligen 610 kronor. Individgarantin är 30 procent av summorna. Som minst kan man alltså få 159 kronor i höjd månadslön i år.
  – Det här är ett avtal med ganska låg medellön så jag känner mig nöjd med att vi fick igenom vårt krontalsbelopp på 1 700 kronor, säger Lars-Sture Johansson.
  I linje med andra avtal ger också det här rätt till föräldrapenningtillägg i 180 dagar. Tidigare var det bara 60 dagar.

Arbetskläderna var en av medlemmarnas viktigaste frågor, enligt Lars-Sture Johansson. Det var också önskemålet om tydligare skrivningar om vad som gäller när man använder sin egen bil i tjänsten.
  – Tidigare har det varit otydligt gällande skatteverkets regelverk om milersättning till exempel, nu har vi en hänvisning till skatteverkets regler om vad som gäller.

Avtalet gäller från 1 september 2013 till sista september 2016.