Sinnen genom sol;
tungspetsars lek över hud

– tiden har upphört