Tingsrätten i Stockholm håller med Konkurrensverket om att bolagets beställningstrafik är osund konkurrens som drabbar privata bussföretag.

Skelleftebuss tänker inte överklaga domen eftersom ägarna, det kommunägda Skellefteå Stadshus AB, inte tror att de skulle vinna något på att driva processen vidare.