Det var i söndags som bussföraren bara hade jobbat en timme när hon blev så dålig att ambulans fick tillkallas. Enligt Kommunals huvudskyddsombud Camilla Ingman hade hon drabbats av värmeslag.
  – Det var en väldigt varm dag, 27 grader i skuggan. Jag var inne i den bussen och det var som att kliva in i en vägg av värme, det var fruktansvärt varmt. Och då hade den ändå haft dörrar och fönster öppna en stund. Termometern visade 40 grader men det kan ju ha varit ännu varmare, säger hon.

Enligt Camilla Ingman fungerade inte AC:n i bussen – och det är inte ovanligt. Hon säger att det är ett stort arbetsmiljöproblem som hon tror finns i varierande utsträckning på de flesta ställen.
  – Det fryser ofta på vintern och på sommaren blir det för varmt. Jag skulle uppskatta att i 20 procent av bussarna så fungerar AC:n tillfredsställande. Resterande bussar kan man dela in i två delar – de där det inte fungerar alls, och de där det fungerar otillfredsställande, säger Camilla Ingman.
  Hon berättar också att det har gjorts felrapporter på AC:n i den aktuella bussen sedan i maj.

Nobinas tillförordnade trafikchef i Umeå, Catrine Lindström, säger till Folkbladet att hon inte delar Camilla Ingmans uppfattning om att AC:n i bussarna fungerar dåligt. Hon säger att saker och ting givetvis kan gå sönder, men att  många förare saknar kunskap om hur man ska ställa in AC:n på bästa sätt.
  – De flesta AC:s funkar ju. Men allting är datorstyrt och är förarna där och ”fipplar” och inte vet hur man gör, då händer det att de inte får i gång den, säger Catrine Lindström till Folkbladet.
  Nobinas kommer efter händelsen att ta fram en instruktion till förarna på hur AC:n fungerar.

Men enligt skyddsombudet Camilla Ingman kommer det inte hjälpa mycket.
  – Visst kan det finnas enskilda förare som inte klarar av att ställa in som de ska, men det stora problemet är att vi har en massa bussar med ickefungerande och otillfredsställande AC, så det kommer inte lösa det stora problemet, säger hon.
  Hon skulle önska sig ett nationellt avtal mellan bussbranschen och Kommunal som reglerade lägsta tillåtna temperatur på vintern och högsta tillåta på sommaren. I dag är det upp till den enskilda föraren att kräva bussbyte om man tycker att bussen är för varm eller för kall.
  – Det vet vi ju allihop hur svårt det kan vara, det är upp till varje företag hur man gör och som timanställd kan det vara svårt att våga kräva saker. Men tyvärr är jag inte särskilt optimistisk inför att Kommunal ska driva och få igenom en överenskommelse, säger Camilla Ingman.

KA har sökt Catrine Lindström på Nobina utan framgång.