SVAR: I jorden ni köpte fanns och finns fortfarande miljoner frön. När ni blandade ut jorden fick fröna ljus och förutsättningar för att börja gro. Hundkex trivs ypperligt på gammal näringsrik åkermark och kan bli upp till 150 centimeter hög. Under tiden ni är borta hinner ”ogräset” växa till rejält, fröa av sig och skapa ett problem. Bäst vore om ni kontinuerligt kunde klippa eller slå av plantorna och på lite sikt få dem att försvinna till fördel för gräset. Det finns inga supermedel mot problemet. Bonden ni frågade syftade nog på ogräsgiftet glyfosat som finns att köpa under olika namn som Roundup och Rebell. Det är ett systemiskt verkande gift som får växten att sluta växa och slutligen dö. Men allt som är grönt, innehåller klorofyll och träffas av giftet kommer att dö inom en vecka ungefär. Giftet är fortfarande godkänt som ogräsmedel i Sverige, men är sedan länge förbjudet i Danmark exempelvis, eftersom man hittat giftrester i grundvattnet. Det är en avvägning vad man slutligen väljer. Att spruta löser bara problemet tillfälligt om man inte kan vara på plats och efterbearbeta marken, så gräs och sedan kontinuerligt slå eller klippa av det som kommer upp.
/Åke Kestner