Det var för två månader sedan som Dagens Nyheter avslöjade att hemtjänstföretaget inte hade betalat in skatt för arbetskraftsinvandrare som jobbat hos dem. Dessutom ska minst en person ha lockats till Sverige för att jobba men sedan fått helt andra villkor än de som utlovats. Stockholms stad bestämde sig då för att inleda en granskning.

Granskningen, som har gjorts av ett konsultföretag och sträcker sig tillbaka till 2009, visar enligt DN att de anställda inte har fått lönespecifikationer eller andra kontrolluppgifter. Sedan 2011 har skattedeklarationerna varit undermåliga och det råder osäkerhet om rätt skatt och sociala avgifter har betalats in.
  Företaget har skulder till Skatteverket på 1,8 miljoner kronor för skatter som inte betalats in för 2012 och 4,8 miljoner totalt i skulder och obetalda räkningar. Strax före midsommar beviljade Stockholms tingsrätt en rekonstruktion av företaget, eftersom oordningen i administrationen gjorde att de inte hade råd att betala skulderna.
  Stockholms stad har inte bestämt om de kommer häva avtalet med företaget.
  – Det är klart att det här är allvarligt. Vi ska nu be våra jurister ta ställning till rapporten, säger Raili Karlsson, avdelningschef vid äldreförvaltningen, till DN.

Stockholms stads granskning tar inte ställning till om arbetskraftsinvandrare har utnyttjats eller om företaget låtit bli att betala in skatt för dem. Enligt DN har företaget anställt 21 arbetskraftsinvandrare sedan reglerna ändrades 2009. Personen som DN har varit i kontakt med ska ha fått sitt uppehållstillstånd förlängt utifrån att han jobbat i företaget 2009. Men ingen skatt har betalats in för honom, och företaget hävdar nu att han inte jobbade där då. 
  – Här står ord mot ord, säger Raili Karlsson till DN.
  KA berättade i slutet av maj att vart tredje hemtjänstföretag i Stockholms län har anställda som är arbetskraftsinvandrare.