Förhandlingarna har pågått i april, i slutet med medlare inkallade.
  På måndagen kom medlarnas slutbud, ett bud som Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund kallade för ”ett skambud”.

Facket kräver:
  • löneökningar med minst 1740 kronor på 36 månader och heltidsanställd.
  • att vid trafikupphandlingar och entreprenörsbyten ska all personal övertas av den nya entreprenören eller underentreprenörer.
  • minst 11 timmars dygnsvila för alla.
  • att avtalets regel om minsta rasttid om 30 minuter ändras till 45 minuter.
  • att tid innan utlägg av pauser ska beräknas på arbetstid.

Strejken

• Strejken berör alla anställda på Arriva i Råsta, Keolis på Söderhallen i Stockholm, Nobina i Södertälje och Nobina i Umeå.
• Sammanlagt är 900 medlemmar uttagna i strejk och 400 medlemmar lockoutade, i detta första varsel, enligt Kommunal.
• I strejkvarsel två, som infaller natten till 24 juni tas verkstads- och servicehallsarbetare på Keolis i Jönköping ut och Nettbuss Stadsbussarna i Gävle och Östersund ut. Dessutom tas spårvagnsförarna på Veolia i Norrköping ut, liksom förarna på Bergkvarabuss i Strängnäs, Arriva i Halmstad och Björks Buss i Västerås och Hallstahammar.
• I varsel två är 400 uttagna i strejk och ungefär lika många lockoutade.
• I varsel tre, som infaller natten till 29 juni, tas förare på Byberg & Nordins Busstrafik, Traveller Buss, Swebus Express, Nettbuss Express, Keolis på Hornsberg och Frihamnen i Stockholm, Westin Buss i Stockholm ut i strejk. Dessutom alla anställda på Flygbussarna till och från Göteborg City flygplats, Landvetter och Malmö flygplats.
• I varsel tre är 1 400 uttagna i strejk.
• Arbete som normalt utförs av Kommunals medlemmar är lagt i blockad. Det innebär att varken tjänstemän, andra facks medlemmar eller oorganiserade får utföra arbetet.
• Kommunals varsel innebär också blockad mot inhyrning av personal och mot nyanställning i hela Sverige inom Bussbranschavtalet och avtalet med Swebus. Blockaden gäller från 24 juni.
• Bussarbetsgivarna har svarat med lockout. Det innebär att de som tagits ut i strejk och de som blir sysslolösa på grund av strejken inte kan komma in på sitt arbete och inte får någon lön av arbetsgivarna.
• De berörda kommunalarna får i stället för lön konfliktersättning av Kommunal.