Det är förmiddag på ett kafé på Alviks torg i Stockholm och undersköterskan Sofia Holmgren kommer in och lämnar över en namnlista till kollegan Pierre Rankonen. Stämningen är förväntansfull. Ett 10-tal anställda på det privata vårdbolaget Vingslaget ska strax göra sin första fackliga aktion tillsammans. I samlad trupp ska de åka till företagets huvudkontor och lämna in över 100 namnunderskrifter med krav på att företaget ska följa Lagen om anställningsskydd och att det ska bli ordning på vad som gäller med utbildning för personalen.
   – Det är spännande, att vi visar att vi vill få igenom det här och få fram vad vi tycker och våra rättigheter. De kommer säkert bli lite snopna, men det är härligt att vi har sådant engagemang, att vi är samlade och inte ger oss, säger Pierre Rankonen.

 Undersköterskan Ayanlee Moussa, organiseraren Malin Skoglund, förhandlaren Farhad Abedin och undersköterskan Pierre Rankonen var förväntansfulla inför överlämnandet av namnunderskrifter till ledningen för Vingslaget.

 

Han har varit i princip ensam som arbetsplatsombud i ett år, trots att företaget har flera boenden. Vingslaget har kollektivavtal men låg organisationsgrad – drygt 60 procent – och har i princip saknat facklig aktivitet. Nu ska det bli ändring på det. Dagens aktion är startskottet på ett ordentligt fackligt arbete på arbetsplatsen, och är ett led i en ny arbetsmetod som Kommunal jobbar med sedan några månader tillbaka för att få upp organisationsgraden och öka det fackliga engagemanget.

Organiserarna Malin Skoglund och Jeanette Forslund är anställda av Kommunal och har i fyra månaders tid åkt runt och pratat med personal på Vingslaget för att ta reda på vad de tycker är viktigt. Poängen har inte varit att värva medlemmar, utan att skapa ett förtroende för facket och identifiera personer som kan fungera som ledare och aktivister och sin tur kan värva medlemmar och ta fackliga uppdrag.

Företaget valdes ut för att organisationsgraden är låg och för att det finns en historia av problem. Organiserarna söker upp folk där de är – undersköterskan Ayaanle Moussa träffade Malin på ett kafé i Fisksätra. Han har varit medlem i Kommunal i många år men aldrig tänkt på att han skulle kunna engagera sig. Nu är han en av ledarna som ska bli arbetsplatsombud. När han kommer in på kaféet lämnar han stolt över en inträdesblankett för en ny medlem som han har värvat.
   – Jag vill vara solidarisk helt enkelt. Det är därför som jag gör det här. Jag vill vara fackligt aktiv så mycket som möjligt, man måste börja någonstans och ta ansvaret på något sätt, säger Ayaanle Moussa.

Fabricio Basurto jobbar som undersköterska på Vingslaget och har tidigare gått ur Kommunal för att han har blivit besviken. Sedan några veckor tillbaka är han medlem igen. Han tror att det kan bli annorlunda den här gången.
   – Jag ändrade mig för att flera av mina kamrater gick med, jag såg att det var nya krafter som kom in. Malin och Jeanette kom till oss och pratade och visade engagemang och sen träffade vi de andra killarna på facket och de verkade okej, säger Fabricio Basurto.

Han säger att många är skeptiska till facket och känner att de bara har dykt upp för att värva medlemmar. Många av hans kolleger har fortfarande inte gått med utan väntar och ser om något händer nu.
   – Det har varit för svårt att engagera sig förut. Jag vill inte ta något uppdrag men hjälper gärna till och stöttar de andra där det behövs, säger Fabricio Basurto.

Företagets huvudkontor ligger i en villa i Bromma. När gruppen börjar närma sig ger Malin och Jeanette instruktioner – alla ska gå nära varandra och visa att de hör ihop, de ska inte inleda en diskussion utan bara lämna över listorna och få en underskrift på att de är mottagna. Inom tio dagar ska ledningen ha svarat. Vd:n Carl-Axel Palm sitter i möte men kommer ut efter en stund. Han försöker få gruppen att sätta sig och prata, men Pierre står på sig och säger att de bara vill ha en underskrift. Till slut skriver han på.   

Carl-Axel Palm säger i efterhand att han blev förvånad eftersom hans uppfattning är att de redan gör det som medarbetarna ställer krav på.
   – Men vi ser jättepositivt på facklig aktivitet och kommer definitivt svara våra medarbetare genom att repetera informationen om utbildningsinsatserna igen, säger Carl-Axel Palm.

Efteråt är stämningen uppsluppen. När gruppen har kommit en bit bort bryter applåder och jubel ut, och alla ställer upp sig för en segerbild.
   – De är inte vana vid solidaritet er emellan. Men det är dags att de vänjer sig. Det häftigaste var den här symboliken, att ni kom in tillsammans. Jag ryser fortfarande! säger Malin Skoglund.

Pierre Rankonen är nöjd. Han har många gånger känt sig ensam som arbetsplatsombud och säger att det kommer bli lättare nu när fler engagerar sig. Ayaanle Moussa tycker också att det känns bra.
   – Vi känner att vi har tagit ett steg framåt och att vi ska arbeta vidare, inte låta bli. Vi ska vara starka, säger han.

Det är inte bestämt hur länge organiserarna ska jobba med Vingslaget.
   – Vi fortsätter arbetet med arbetsplatsgrupperna och stöttar dem och ska också se till att det blir ett samarbete mellan arbetsplatserna. Sen finns det fler som vi tror vill skriva på som inte har gjort det. Det här var bara starten för oss, men tanken är att arbetsplatsgrupperna så småningom ska ta över våra funktioner, säger Jeanette Forslund.

Målet är att få upp organisationsgraden till över 80 procent. Jeanette tror att det kommer lyckas – ledarna har redan värvat många nya medlemmar.
   Förhandlaren Farhad Abedin från Kommunals sektion Stockholm Mitt har också varit med som stöd. Han välkomnar den nya arbetsmetoden och säger att sektionerna behöver den här typen av engagemang i ryggen.
   – Det här arbetssättet är det enda rätta. Det var så facket kom till från början. Det har funnits en jätterädsla på det här företaget att vända sig till oss men det håller på att ändras nu, säger Farhad Abedin.