Kongressen beslutade att Kommunal:
  • aktivt ska arbeta med att påverka upphandlingskrav på matråvaror. Och att Kommunal ska ta krafttag och kräva att råvaror produceras med höga krav på arbetsvillkor och djurhållning.
  • inte ska arbeta för att friåret återinförs.
  • verka för en förbättrad tandförsäkring så att alla ha råd att gå till tandläkaren.
  • inte ska verka för bidrag till glasögon.
  • inte ska verka för att avdrag för kläder/skor ska bli möjligt.