Rapporten som släpptes i dag bygger på en enkätundersökning med kommunerna i Stockholms län. 23 av 26 kommuner svarade. Den visar att fler än hälften inte kontrollerar alla underentreprenörer vid en upphandling. Drygt hälften uppger att de inte har någon intern rutin som ska se till att de kan följa upp om kraven i avtalen följs eller inte. Flera kommuner har varit med om att en leverantör har brutit mot lagar och regler de senaste fem åren.

Rapporten visar också att sju av tio kommuner inte har någon rutin för att hantera låga anbud. Kommunerna säger också att de behöver mer resurser för att kunna förbättra kontrollerna.
   Enligt LO-distriktet leder den dåliga kontrollen till att man ger spelrum för ekonomisk brottslighet och att kommunerna går miste om skatteintäkter. De presenterar ett fempunktsprogram för att minska den ekonomiska brottsligheten. Bättre rutiner för kontroll och krav på kollektivavtal är två av förslagen. De vill även att lagen ändras så att huvudentreprenörer blir ansvariga för att underentreprenörer följer avtalsvillkor och betalar skatter och avgifter.