Ge mig ett frö, så ska jag ge dig en blomma.
Ge mig en kyss, så ska jag ge dig tusen.
Ge mig din tid, så ska jag ge dig mitt liv.
Men först, ge mig ett frö.