Alla som är aktuella för en nyanställning inom Olofströms kommun kommer från och med nu att tvingas lämna drogtest genom företagshälsovården för att få jobbet.
  – Det här är bara en av punkterna i vår nya drogpolicy, man måste se det i ett sammanhang där vi vill bli tydliga med att droger och arbete inte hör ihop. Det är ju inte kul om vi får in människor som är beroende av droger eller alkohol, för de kan skada sig själva och även andra. Det är en arbetsmiljöfråga, säger Rolf Persson (S), ordförande i personalnämnden i Olofströms kommun.
  Men har kommunen med att göra om man har använt droger innan man ens blev anställd hos er?
  – Man får såklart göra en bedömning om varför det är så att det visar positivt och avgöra från fall till fall. Men det är en liten varningsklocka, det är ett nålsöga som ska passeras. Man ska inte ha besvär med alkohol eller droger för att jobba hos oss.

Några upprepade kontroller av redan anställda planerar inte kommunen – där begär man som tidigare endast tester vid misstanke. Rolf Persson säger att de inte har några större problem med missbruk bland anställda.
  – Det är absolut inte på förekommen anledning som vi inför det här. Det är mer att vi ser en tendens att droger och alkohol florerar ganska öppet och att det är lätt att ungdomar tar till sig av den kulturen. Och brottsintressen tjänar pengar på det. Samhället ska inte bejaka den utvecklingen.
  Drogtester i arbetslivet kritiseras ibland för att vara integritetskränkande.  Rolf Persson tror att opinionen har svängt – kommunen har inte fått några negativa reaktioner på beslutet. Han tillägger också att frågan har behandlats i den centrala arbetsmiljögruppen där fackförbunden har varit representerade.

Den representant från Kommunals sektion i Olofström som har suttit med de på mötena är inte tillgänglig för frågor och sektionens ordförande Ing-Mari Holtne säger att hon inte kan uttala sig specifikt om beslutet i Olofströms kommun.
  – Vi har ju alltid sagt att det är emot den personliga integriteten men samtidigt så blir det vanligare och vanligare att arbetsgivare väljer att ha detta. Generellt är det viktigt att arbetsgivaren använder det på det sätt som det är tänkt och som de har informerat om, säger Ing-Mari Holtne.