Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om Magnus Olsson och hans företag Ströms Slott, som anställer dagbarnvårdare som får betalt för att ha sina egna barn hemma. Helt enligt lagen om man tar emot lika många barn utifrån som man har egna. Två föräldrar kan alltså byta barn med varandra. KA har också skrivit att det vore möjligt att ha sina egna dagbarn på heltid, och ta emot andras barn bara på deltid.

Nu har det alltså visat sig att företagets dagbarnvårdare i Uddevalla bryter mot lagen och bara tar hand om sina egna barn, skriver tidningen Dagens samhälle.
  Vid sju oanmälda tillsynsbesök förra året visade det sig att de barn som skulle finnas hos dagbarnvårdarna enligt placeringsschemat inte fanns där. De var hos sina egna föräldrar.
  Enligt lagen går det inte att bara ta hand om sina egna barn, men Kristdemokraterna i Uddevalla vill göra det möjligt, enligt Dagens samhälle. Magnus Jacobsson (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden ser dock allvarligt på det som hänt och nämnden ska fatta beslut om åtgärder.

Det var i Uddevalla som Magnus Olsson startade sin verksamhet. Det var innan lagen om pedagogisk omsorg kom och uppstod där som ett sätt att kompensera föräldrar som valde att vara hemma med egna barn och inte nyttjade kommunens barnomsorg.
  Magnus Olsson har sagt till KA att han är stolt över att han anställer kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden då det särskilt är invandrarkvinnor som jobbar för honom. Förutom kommunernas ersättning i form av barnomsorgspeng, har Olsson fått mycket pengar i stöd för nystartsjobb, en belöning som arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa får.

Vad säger lagen?

Sedan juli 2009 är kommuner skyldiga att betala ut barnomsorgspeng till pedagogisk omsorg som uppfyller regeringens krav på kvalitet. Kommunen kan neka en verksamhet om den innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.
Kommunen ska följa upp och utvärdera verksamheten.
Kraven på kvalitet är att lokaler ska vara ändamålsenliga, grupperna ska ha lämplig storlek. Det ska finnas personal med utbildning eller sådan erfarenhet att barnets behov av pedagogisk verksamhet och omsorg kan tillgodoses.
Verksamheten ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Olika kommuner har tolkat lagen olika.