Nancy Fridh, Kommunal Härjedalen.Nancy Fridh.

Hur såg situationen ut?
  – Tidigare har man tagit in vikarier och bemannat upp för att täcka de beviljade insatstimmarna. Men socialnämnden hade kommit fram till att situationen var ekonomiskt ohållbar och kommit med förslaget att enbart utgå från det fastställda antalet årsarbetare istället för att bemanna utifrån behoven. Men de planerna är ingenting som kommer att genomföras.

Hur lyckades ni få kommunen att dra tillbaka sparhoten mot personalen?
  – Genom att diskutera och påvisa att det är fullständigt omöjligt, så de backade. Jag tycker att vi har haft en bra dialog med socialnämndens ordförande. Det måste finnas en vettig arbetsmiljö för personalen och man måste kunna utföra insatserna.

Vad kommer sparbetinget nu istället att innebära?
  – Det vet vi inte riktigt. Den kommande 6-veckorsperioden har det satts in behovspersonal, men sedan vet vi inte hur det blir. Vi ska fortsätta ha möten kring detta och se över om man kan spara in någonstans. Men vi har fått löfte om att vi i Kommunal ska få vara med när man diskuterar sådana här frågor.

Vad tror du om framtiden?
  – Jag tror inte att man kan spara mer. Det är redan så slimmat som det kan bli. Sparar man in på mer personal så kommer kostnaderna att öka istället för att minska – en dålig arbetsmiljö kostar alltid mer och det har vi gjort klart för arbetsgivaren.