Foto: Susan Sermoneta/Flickr 

De anställda har själva vänt sig till Socialstyrelsen för att få vägledning om hur de bör hantera den kniviga frågan, skriver tidningen Vårdfokus. Den demente mannen och den nya kvinnan har hälsat på i varandras lägenheter och pussats och kramats öppet. Det har fått mannens fru och barn att vända sig till personalen och kräva att de ska förbjudas träffa varandra.

Socialstyrelsens etiska råd slår fast att personalens ansvar är att se till vad som är bäst för den demente mannen. I det här fallet har bedömningen varit att mannen och den nya kvinnan mår bra av varandras sällskap. Därför bör de inte hindras från att träffas, skriver rådet.