SVAR: Ja, det är tillåtet att utföra ensamarbete på natten.  Men enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren beakta särskild risk för ohälsa och olycksfall. Dessutom finns ansvar för att utreda arbetstagares möjligheter till kontakt med andra människor vid oförutsedda händelser. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning innan  förändringarna genomförs och se till att  ni får tillräcklig utbildning, information och instruktioner inför förändringen.
  Jag tycker att du ska kontakta ditt skyddsombud eller fackliga företrädare för att säkerställa att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
/Lars-Sture Johansson