SVAR: En provanställning kan avbrytas av både arbetstagare och arbetsgivare utan att något egentligt skäl anges. Men 14 dagar före uppsägning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och dennes fackliga organisation. Vad gäller övertiden ska du självklart ha betalt för den om du har dokumenterat att du arbetat övertid. Be vår sektion om hjälp med detta. /Lasse Fischer