SVAR: Har du barn under 18 år på din 300:e ersättningsdag får du automatiskt 150 dagar till med ersättning från a-kassan. Är du fortfarande arbetslös när de extra 150 dagarna är slut, blir du troligen inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd. Prata i så fall med Arbetsförmedlingen.
/Anna-Katarina Hammarberg