– Ingen blir frisk bara för att man blir fattig. Förutsättningarna att komma tillbaka i arbete handlar mer om i vilken utsträckning man erbjuds rehabilitering och arbete, och i vilken utsträckning det finns förutsättningar att förändra arbetsplatsen så att man kan komma tillbaka, säger Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.


Tomas Eneroth

Idag sänks sjukersättningen för den som är sjuk mer än ett år till 75 procent, det vill S alltså ändra. Taket i sjukförsäkringen höjs också i S skuggbudget till 8 prisbasbelopp, eller omkring 29 700 kronor i månaden.
   – Det är ideologiskt och principiellt viktigt. Idag tvingas allt fler komplettera med privata försäkringar för att få ett rimligt skydd när man är sjuk. Det är orimligt och dessutom tvingas man då betala försäkringen dubbelt eftersom den redan är betald via de sociala avgifterna, säger Tomas Eneroth.

Om S skuggbudget skulle bli verklighet skulle också utförsäkringarna stoppas. Den bortre gränsen i sjukförsäkringen vill de ta bort. För att förhindra att de långa sjukskrivningarna blir än längre vill de sätta tidsgränser för när Försäkringskassan och arbetsgivaren ska vidta åtgärder. Arbetsgivarna ska också slippa betala den andra sjuklöneveckan.
   Exakt varifrån de 3,5 miljarder som förslaget kostar ska komma specificerar inte Tomas Eneroth, men han säger att det idag finns ett överskott i sjukförsäkringen.

När S förlorade makten 2006 var sjukskrivningstalen höga. Enligt alliansen har förändringarna som genomförts i sjukförsäkringen bland annat syftat till att ändra på det. Men Tomas Eneroth anser inte att deras nuvarande förslag kan innebära att man går tillbaka till hur det fungerade tidigare.
   – Vi har helt andra förslag än vad vi hade då, sjuklöneförslaget är ett bra exempel på det. Under tidigare regeringsår utökade vi arbetsgivarnas sjuklöneansvar, det har vi har omprövat nu, säger han.