Ylva Johansson (S).Ylva Johansson.

Efter den borgerliga valsegern 2006 öppnades möjligheten för Arbetsförmedlingen att lägga ut vissa uppdrag på privata förmedlingar, så kallade kompletterande aktörer.
  De flesta av dem får ersättning utifrån resultat. Nu vill Socialdemokraterna se en liknande lösning för statliga Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens anslag borde styras av hur många jobb den lyckas förmedla, menar S:
  – Problemet är att varken arbetsmarknadspolitiken eller Arbetsförmedlingen har fokus på att sätta människor i arbete utan handlar mer om att sätta människor i åtgärder. Vi vill därför styra Arbetsförmedlingen mer mot resultat, säger Ylva Johansson, som är partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

LO har tidigare hissat varningsflagg för att ett resultatbaserat system kan leda till att arbetslösa tar första bästa jobb istället för ett jobb som är mer gynnsamt på längre sikt. Helt enkelt att fokus mer handlar om att insatserna ska vara snabba än att de ska vara bra.
  – Jag delar LO:s uppfattning och därför är det viktigt att man har sin a-kassa så att man inte tvingas ta första bästa jobb för sin försörjning. Hur man utformar Arbetsförmedlingens ersättning är också viktigt. Det är ingen slump att långtidsarbetslösheten ökar och att de som har det svårast i dag får minst stöd, säger Ylva Johansson.

Socialdemokraterna öppnar också för fler privata arbetsförmedlare, även om de främst vill att de ska användas för specifika grupper eller branscher.
  – Jag ser ingen vinst i att lägga ut förmedling på andra aktörer bara för att, vitsen måste vara att de gör något bättre. Jag tror att det kan fungera bra för till exempel funktionshindrade eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson.
  Undersökningar som gjorts av Arbetsföremedlingen respektive Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar dock att skillnaden mellan de privata aktörerna och Arbetsförmedlingen inte är så stora. Utrikes födda hittade jobb lite fortare hos de privata förmedlingarna medan ungdomar förlorade lite på att gå över till det privata.

I slutet av augusti fanns det drygt 389 000 öppet arbetslösa samt arbetssökande med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen. Av dem var ca 27 600 hos en kompletterande aktör.