I våras kom beskedet att 58 tjänster ska bort från socialförvaltningen i Västervik. Tjänster som ska sparas inom äldreomsorg och omsorgen.
  I dag har ändrade förutsättningar som pensioneringar och förändringar i kundunderlag gjort att den siffran sjunkit till 30 personer.

Berit Thall, sektionsordförande för omsorgen i Västervik, har gott hopp om att siffran kommer att sjunka ytterligare. Hennes stora oro är istället för hur kommunen väljer att säga upp de anställda när man kommer så långt. Västerviks kommun har flaggat för att de tänker frångå principen att se hela kommunen som ett LAS-område. Istället vill de dela in kommunen i fem olika zoner med en LAS-lista för varje zon.
  – Vi vill inte gå med på det och nu hotas vi med att de ska göra en LAS-lista för varje liten ort istället. Det här har blivit en tvist, säger Berit Thall.

Läget gör att väldigt få i personalen känner sig säkra på att inte bli uppsagda. Vem som drabbas är inte förutsägbart eftersom det beror på hur LAS-reglerna i slutändan kommer att användas. Exempelvis kan det på en liten ort som Gunnebo, där det bara finns ett äldreboende, räcka med kortare anställningstid för att få vara kvar än på en större ort som centrala Västervik där det finns många fler boenden och mer personal.
  – Personalen mår inte bra. De är oroliga för att få sluta och kommunen har slutat att ta in vikarier. Det kommer väl att sluta med att det blir sjukskrivningar istället. Ovissheten är jobbig, säger Berit Thall.

Västerviks socialförvaltningschef Jörgen Olsson tror att de kan få leva med den ovissheten ännu en tid. Hur lång vet han inte.
  – Det här är oroligt för alla. Vi hoppas att vi kan klara att anpassa oss till ekonomin utan några uppsägningar alls. Blir det aktuellt med uppsägningar så kommer vi att följa ortsbegreppet och göra uppsägningar för varje liten ort, säger han.
  Tvisten har lämnat lokal nivå och sköts nu av ombudsmannen Glenn Holmberg på avdelning Sydost. Han tror inte att kommunen i slutändan kommer att göra allvar av hotet.
  – Arbetsgivaren körde hårt och har försökt med samma argument inom barn och utbildningsförvaltningen men det slutade i oenighet.  Sedan har det varit ganska tyst, säger han.

Om det ändå kommer till uppsägningar är Kommunal beredd att ta strid och flaggar för en lång process om kommunen säger upp personal efter ortsbegreppet.
  – Den dagen de agerar hävdar vi kollektivavtalsbrott, säger Glenn Holmberg.
  Då kan frågan gå ända upp till Arbetsdomstolen innan den avgörs.

Lagen om anställningsskydd

Kallas i vardagslag för LAS som är förkortningen för lagen.
Är den lag som reglerar anställdas rättigheter vid uppsägningar och avskedanden och är tvingande.
Lagen behöver inte följas när det gäller bland annat turordningsreglerna om arbetsmarknadens parter kommer överens om annat i kollektivavtal eller genom avtal med den lokala arbetsorganisationen.