SVAR: Enligt det centrala avtalet ska löneutbetalning ske någon av de sista fem dagarna i månaden. Om möjligt ska utbetalningarna för nästkommande år fastställas senast i december månad. Kontakta din sektion för att få veta vilka datum som gäller i din kommun.