SVAR: Det låter inte som om du skulle ha rätt till ersättning utifrån din fråga. För att ha rätt till ersättning måste man bland annat uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att du ska ha jobbat ett visst antal timmar under sex månader, normalt under den senaste 12-månadersperioden. Eftersom det låter som om du bara arbetat i fyra månader av de senaste 12 kan du troligen inte uppfylla ett arbetsvillkor. Men vi kan inte ge något definitivt besked här. Prova att ansöka om ersättning, så får du ett skriftligt beslut från oss. /Anna-Katarina Hammarberg