EU–kommissionen presenterade på onsdagen sin årliga landrapport där varje medlemslands ekonomi och arbetsmarknad recenseras.
  I årets genomgång uppmanas Sverige att göra mer för att minska arbetslösheten, framför allt bland ungdomar.

Kommissionen tycker att höga löner och ett starkt anställningsskydd är trösklar som försvårar för dem som försöker komma in på arbetsmarknaden.
  Därför uppmanas Sverige att sänka lönerna, framför allt för lågkvalificerade arbeten. Och skillnaden i anställningsskydd mellan fast och tillfälligt anställda måste minska enligt rekommendationen, exempelvis för att underlätta provanställning.
  (Kommissionen har sedan tidigare ett förslag om en ny anställningsform, open–ended work contract, som innebär att ingen har något anställningsskydd alls de två första åren och därefter har rätt vid uppsägning till ett avgångsvederlag där summan ökar ju längre tid en löntagare har varit anställd.)

Regeringens sänkning av krogmomsen för att skapa fler arbetstillfällen imponerar inte på kommissionen.
  ”Betydelsen av och effektiviteten i den viktigaste åtgärden för att avhjälpa ungdomsarbetslösheten – sänkningen av restaurangmomsen – kan ifrågasättas. Erfarenheten från andra medlemsstater tyder på att det föreligger vissa tvivel på de effekter som denna skatteutgiftsåtgärd har på tillväxt och skapande av arbetstillfällen”, skriver EU–kommissionen i sin rapport.

Den bedömningen instämmer LO i. Men Johan Danielsson, utredare vid LO:s internationella enhet, är mycket kritisk till kommissionens landrapport.
  – Kommissionen har inte rätt att komma med sådana här pekpinnar till oss. Det är inte den som bestämmer lönerna i Sverige.  Pekpinnen riktas främst mot regeringen Reinfeldt. Men inte heller regeringen sätter lönerna i Sverige. Det gör parterna, fack och arbetsgivare. Kommissionens rapport är ren smörja, säger Johan Danielsson.
Landrapporterna ska nu behandlas och godkännas av Europeiska Rådet, där varje medlemslands regering är representerad.
  LO uppmanar statsminister Reinfeldt att se till att Rådet vägrar att godkänna rekommendationerna till Sverige.
  – Vi tyckte att han skulle göra samma sak förra året då andra EU–länder fick uppmaningar om sänkta löner och sämre anställningsskydd. Då lyssnade han inte på oss. Hoppas att egenintresset får honom att göra det nu, om han verkligen tror på den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Johan Danielsson.