– Den stora slutsatsen är att det här området är nästan helt outforskat, säger Katarina Thorén, forskare i sociologi vid Uppsala universitet.
  Hon har på uppdrag av riksdagens arbetsmarknadsutskott gått igenom de register, utvärderingar och undersökningar som finns över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare och märkt att det är tunnsått med fakta.
Hennes rapport lades fram i arbetsmarknadsutskottet på torsdagen.

Annelie Nordström.Annelie Nordström.
Foto: Fredrik Sandin Carlsson

Bland annat saknas kunskap om vad alla olika kommunala sysselsättningsprojekt kostar. En gammal siffra från Sveriges Kommuner och Landsting säger att nära tre miljarder kronor varje år går till den här typen av satsningar. Till det kommer de skenande socialbidragskostnaderna som nu ligger på omkring 12 miljarder kronor varje år.
  En av de inbjudna gästerna var Kommunals ordförande Annelie Nordström.
  – Att denna stora summa på nästan tre miljarder kronor plus kostnaderna för försörjningsstöd används av våra gemensamma skattepengar utan att vi vet något om vad det ger för resultat, är anmärkningsvärt, säger Annelie Nordström.

En försiktig slutsats som rapportförfattaren Katarina Thorén lade fram var att olika typer av motprestationer som nästan alla kommuner ställer på socialbidragstagare har väldigt liten effekt på dem som står långt bort från arbetsmarknaden.
  – För den gruppen kan det ha snarast motsatt effekt. Det finns de som inte fixar att gå till jobbtorget. Men för dem som står närmare arbetsmarknaden kan det fungera med en tuffare policy. Det här visar både svenska och internationella studier.
  Annelie Nordström efterlyste ett nationellt ramverk kring kommunal arbetsmarknadspolitik, men utvecklade inte hur det skulle se ut. Hon varnade också för att allt för mycket fokus i arbetsmarknadspolitiken på den kommunala sektorn påverkar statusen på jobben i vård och omsorg.