Kommunal drev med stöd av LO–TCO Rättskydd tvisten till arbetsdomstolen.
  Vårdbiträdet arbetade inom hemtjänsten och utförde intimhygien på en äldre sängbunden kvinna. Vårdbiträdets kollega anmälde till sin chef att den utpekade mannen gjorde smekande handrörelser vid tvättningen av den äldre kvinnans underliv.

När detta blev känt berättade en annan kollega att hon vid ett tillfälle upplevt att vårdbiträdet gjort samma sak hemma hos den äldre kvinnan.
Händelserna Lex Sarah–anmäldes och efter utredning avskedades vårdbiträdet. Mannen nekar till alla anklagelser och menar att hans kollegor inte kan ha sett vad han gjorde och att allt måste vara ett missförstånd.
  Kommunal gav honom sitt stöd och krävde att avskedandet ogiltigförklarades.

Arbetsdomstolen säger i sin dom att vårdbiträdets kollegor ger ett trovärdigt intryck när de beskriver vad de uppfattar som sexuella övergrepp.
  Samtidigt konstaterar domstolen att de omöjligt kunde ha sett vad vårdbiträdets fingrar gjorde när den äldre kvinnans underliv tvättades.
Därför anser domstolen att det saknas bevis för de anklagelser som riktas mot vårdbiträdet. Därför anser arbetsdomstolen att avskedandet var felaktigt och att vårdbiträdet har rätt till skadestånd för detta.