K-G Westlund.K-G Westlund.

Skillnaden på hur mycket skatt företagen i Sverige betalar och på hur mycket de borde betala är stor. Samtidigt upphandlas allt mer verksamhet i Sverige och särskilt tydlig är tendensen i Stockholm, där kommunerna i länet under 2011 gjorde inköp av varor och tjänster motsvarande 64 miljarder kronor. Mot den bakgrunden går nu LO-distriktet i Stockholm ut och kräver skärpta krav. Ett av de viktigaste kraven är att upphandlarna har hårdare koll på sina underleverantörer.
  – Man kontrollerar inte upphandlingarna, borde inte det vara självklart?, säger distriktets ombudsman K-G Westlund.

För att undersöka vilka kontroller Stockholms läns kommuner verkligen gör, har LO-distriktet låtit genomföra en enkätundersökning som 23 av de 26 kommunerna har besvarat. Där framgår bland annat att mindre än en tiondel av kommunerna i länet regelbundet kontrollerar att alla  företag man tecknat avtal med också följer dessa avtal. Var femte kommun ställer aldrig krav på kollektivavtal vid upphandlingar.
  – Alla partier hyllar numera den svenska modellen, men vet man vad den betyder? Allt färre förstår den, säger K-G Westlund.

Det vanligaste verktyget kommunerna har angett att man skulle behöva för att förbättra kontrollen av företag, är mer ekonomiska resurser. Något som K-G Westlund dock inte köper.
  – Det finns tjänster i dag som kollar leverantörer mot befintliga register. Och det är fullt möjligt att köra i realtid. Att köpa de här tjänsterna är inte jättedyrt.

Fem krav

LO Stockholms kravlista för minskad ekonomisk brottslighet:
1. Kommunerna bör införa skriftlig rutin för kontroll och löpande bevakning på alla avtalsleverantörer.
2. Lagändring så att huvudentreprenörer måste ansvara för att underentreprenörer följer avtalsvillkor och betalar skatter och avgifter.
3. Kommunerna bör ställa krav på kollektivavtal vid upphandling och inköp.
4. Skatteverket bör få rätt att på eget initiativ genomföra riktade och oanmälda kontroller hos företag.
5. Mera resurser och förstärkt arbete på det nationella planet för att stävja den ekonomiska brottsligheten.