Avtalet innehåller en löneökning på 3 procent, vilket innebär 650 kronor i månaden.

Även lägstlönerna höjs med 650 kr, vilket motsvarar 4 procent. Villkoren för visstidsanställda har också förbättrats, skriver Kommunal i ett pressmeddelande.

Avtalet innehåller inga individgarantier och löper till 31 mars 2013.

Förhandlingarna gäller även Vision, lärarfacken och landsting akademikerförbundet SSR, totalt cirka 700 000 anställda. Dessa fortsätter.

KA återkommer med fler detaljer.