Kraven som Kommunal lämnat till arbetsgivarna rör också dig med privat arbetsgivare inom till exempel hemservice, serviceentreprenad, vård, omsorg och behandling, samt läkarmottagningar.

Många av kraven är desamma som i resten av avtalsrörelsen, med krav på minst 860 kronor i löneökningar och 100 kronor i jämställdhetspott. Lägstalönerna vill Kommunal höja med 860 kronor, och visstidsanställningarnas omfattning ska begränsas, likaså de delade turerna.
  Föräldraledighetstillägg ska betalas ut från första anställningsdagen i ett halvår, och Kommunal vill även att båda föräldrarna ska ha rätt att gå till mödravårdscentralen på betald arbetstid.

Dessutom kräver facket att anställda i privat äldreomsorg, vård och omsorg samt ambulans ska ha rätt till samma meddelarfrihet som offentliganställda.
  Kommunal vill att arbetsskor ska omfattas av begreppet arbetskläder för privatanställda inom serviceentreprenad.
  Hur kraven ser ut på respektive område finns att läsa på www.kommunal.se.