Avtalet innehåller den satsning på jämställda löner som Handels har krävt. Avtalet ger löneökningar på 710 kronor för butiksanställda och 665 kronor för lageranställda. Avtalet löper på 12 månader.

– Vi är mycket nöjda med den här överenskommelsen som ligger helt i linje med LO-samordningen. Vi har fått gehör för våra krav på jämställda löner, som andra LO-förbund har varslat till stöd för. Vi har nått ett avtal som tar oss ett rejält kliv på vägen mot att uppnå jämställda löner och vi har lyckats undvika en konflikt, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Handels har dessutom drivit igenom sitt krav på att begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Enligt avtalet ska visstidsanställda ha rätt till tillsvidareanställning efter ett år hos samma arbetsgivare.
  – Vi har också skapat möjligheter för unga att komma in på arbetsplatserna och förstärka yrkesrollen genom att träffa en överenskommelse om yrkespraktik för ungdomar under 21 år. Det är vårt bidrag för att minska ungdomsarbetslösheten. Detta är vi mycket stolta över, säger Lars-Anders Häggström.

Parterna har även i avtalet reglerat fackligt inflytande när arbetsgivare anlitar bemanningsföretag. Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar. Parterna är också överens om att antalet heltidstjänster måste öka för att stärka och utveckla branschen.
  – Det har varit en tuff avtalsrörelse där vi förhandlat in i det sista. Resultatet är en stor seger för våra krav på jämställda löner och trygga anställningar, inklusive visstidsfrågan, rätten till heltid och fackligt inflytande vid inhyrning, säger Lars-Anders Häggström.
  Parterna är dessutom överens om att tillsätta ett antal gemensamma arbetsgrupper.

Avtalet gäller från den 1 april 2012 till den 31 mars 2013.
  – Det är mycket glädjande att vi har tecknat ett avtal. Det är högt, men eftersom det även innehåller besparingar för arbetsgivarna håller sig lönekostnaderna på den nivå som har etablerats i årets avtalsrörelse, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.
  De nya avtalen innebär enligt Svensk Handels pressmeddelande att lönekostnaderna ökar med 2,6 procent.

Vid lönerevisionen ska 45 procent av höjningen fördelas i en lokal pott. Resterande höjning fördelas i en generell höjning.
Ingångslönerna höjs  med 80 procent i förhållande till övriga löner.
  Inom partihandeln ska en gemensam arbetsgrupp analysera och följa upp frågor om inhyrd personal.

– Heltidsfrågan ska vi arbeta vidare med i en gemensam arbetsgrupp för att hitta lösningar så att fler medarbetare kan erbjudas heltid. Vår inställning har hela tiden varit att lösa det genom samarbete med facket, säger Dag Klackenberg i pressmeddelandet.
  Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har även kommit överens om att införa yrkespraktik för ungdomar upp till och med 20 år. Yrkespraktiken ska ske under en tolvmånadersperiod och med handledare. Praktiklönen är 75 procent av ingångslönen.
  – Att hitta nya lösningar för att erbjuda ungdomar jobb står högt på agendan i hela samhället. Nu bidrar vi inom handeln med en yrkespraktik som gynnar ungdomarna, utvecklar handelsyrket och stärker handeln, säger Dag Klackenberg.

Kommunals ordförande Annelie Nordström vill avvakta med kommentar tills efter ett möte hos LO i morgon.