SVAR: I det centrala kollektivavtalet finns skrivningar om att arbetstagare vid behov är skyldig att arbeta utöver fastställd arbetstid. Det står också att hänsyn ska tas till om arbetstagare har giltiga skäl att inte utföra arbete utöver ordinarie arbete.
  Arbetsgivaren har alltså ingen ensidig rätt att kräva att du alltid ska arbeta utöver din ordinarie arbetstid. Har du skäl att inte utföra arbetet behöver du inte arbeta extra. Är det så att du arbetar mycket utöver din ordinarie arbetstid kan det vara bra att diskutera detta med arbetsgivaren. Det kan vara på sin plats att öka sysselsättningsgraderna för dem som vill, alternativt att anställa någon ytterligare person.