Under det sista året har oppositionspartierna i riksdagen legat på regeringen om att ändra lagen som styr sjukförsäkringen. De har tyckt att bedömningen av vem som har arbetsförmåga har varit för hård.
  Under februari gick det så långt att socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons (M) kände att hans ministerpost var hotad. Med kniven på strupen gick han med på att skriva en ny proposition där det viktiga arbetsmarknadsbegreppet ändras. Det är viktigt för bedömningen av arbetsförmågan hos den som är sjukskriven. 

Nu har en proposition lämnats in till riksdagen, men LO/TCO Rättsskydd är kritiska till att det inte finns något skrivet i propositionen om att bedömningen ska bli mjukare utan att man bara ändrar begreppet.
  – Vi tycker att det är en brist att det inte framgår. Tittar man på vad riksdags majoriteten varit ute efter i debatten så är det en mjukare bedömning, säger Kerstin Burman, förbundsjurist på LO/TCO Rättskydd som skrivit ett yttrande till propositionen.

Bakgrund

Kampen står om ett begrepp. Regeringen införde 2008 en regel som sa att arbetsförmågan hos den som varit sjukskriven mer än 180 dagar skulle bedömas mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Det betyder i klarttext att om det finns ett arbete som den sjukskrivna kan klara på arbetsmarknaden, så har han eller hon inte rätt till sjukpenning utan ska arbeta. Försäkringskassan bedömer bara om man skulle kunna klara ett jobb, inte om man har chanser att få den typen av jobb man skulle kunna klara. En städerska med söndervärkt rygg skulle kanske kunna klara ett stillasittande jobb som sekreterare, då måste hon söka den typen av jobb även om hon inte är utbildad till det.

Oppositionspartierna har varit överens om att det här har fungerat dåligt och i två riksdagsbeslut röstat för att gå tillbaka till det arbetsmarknadsbegrepp man hade innan 2008. Då skulle den som är sjukskriven bedömas mot ”förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”. Regeringens proposition föreslår att man från och med 1 juli går tillbaka till det. Det som är viktigt för om det ska betyda någon skillnad är att Försäkringskassans tolkning av begreppet också blir den samma som den var innan.