Det finns en ganska enkel princip som vi på LO-distriktet i Västsverige tillämpar och gärna såg att hela det offentliga Sverige skulle ställa sig bakom:
  Vi ska inte tjäna pengar på barn, sjuka och gamla.
  Enkelt uttryckt; pengar som betalas in som skatt ska användas till att utföra verksamhet för medborgarna.

Riktigt så enkelt är det nu inte, offentliga verksamheter använder ofta vinstdrivande entreprenörer för till exempel byggen och vägarbeten. Kan de utföra en tjänst till samma eller lägre pris än kommunen så är det positivt, effektiviseringen är av godo.
  När det gäller verksamheter som direkt påverkar barn, sjuka och gamla så är det svårare att se vilka effektiviseringar som förbättrar för användarna. Företagens vinst ligger förstås även här i att använda resurser mer effektivt, det handlar om att spara på personal, att skolbibliotek, studievägledare och kuratorer saknas, att blöjor vägs innan de byts, osch så vidare.

Det finns en förvirring i debatten om det som kommit att kallas ”vinster i välfärden”. Det jag vänder mig mot är att riskkapitalister gör vinst på de kvalitetsförluster de orsakar i välfärden. De mäts i dåliga villkor för personalen och en ovärdig välfärd av sämre kvalitet. Kort sagt motsvaras vinsten för riskkapitalet av en förlust som betalas av barn, sjuka och gamla.
  Nu ser jag fram emot att debatten och besluten i fortsättningen kommer att handla om att undvika förluster av värdighet, kunskap, arbetsvillkor och kvalitet i välfärden.

Dan Gabrielsson,
Kommunal Vänerväst, ordförande LO-distriktet i Västsverige