Kraven som lämnats över till KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, är på många punkter lika de som Kommunal lämnat till andra arbetsgivare. Men stor vikt läggs vid arbetstider.
– Jag tycker att det är bra om arbetspassen blir max fyra och en halv timme. Det kan vara tröttsamt med femtimmarspass. Om dagen blir över nio timmar känns den väldigt lång, säger Bo Lindell, bussförare Länstrafiken Västmanland.

Kommunal kräver också att tid innan utlägg av pauser ska räknas in i arbetstiden.
– Häri har vi lokalt lyckats få in restid  från garaget till avlösningsplatsen i schemat, säger Bo Lindell.
Krav finns också på ledigt varannan lördag och söndag. Det har redan Bo Lindell och hans arbetskamrater i Västmanland.

Ett annat krav är att alla som arbetar mellan 22.00 och 06.00 och inte går skift , ska ha lika villkor som förarna.
– Det är viktigt att servicepersonalen och verkstadspersonalen har samma regler, säger Bo Lindell.
Kommunal kräver också elva timmars dygnsvila. Men den fråga som är viktigast för de anställda vid Länstrafiken i Västmanland är inte med på Kommunals kravlista: skrota individuella löner.
– Här ifrån har det största kravet varit att det inte ska finnas individuella löner. Vi gör en översyn och försöker hitta ett bra system. Hur ska arbetsledningen veta hur vi är i bussen? Vi står en bit ifrån varandra, säger Bo Lindell.

När kraven lämnades över till KFS yrkade facket på lönehöjningar på minst 860 kronor eller minst 3,5 procent. Och att lägsta lönen ska höjas lika mycket.
Krav finns också på att begränsa möjligheterna att visstidsanställa samt att föräldrapenningstillägget ska betalas i 180 dagar oavsett anställningsform eller anställningstid.
Avtalet med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation inom trafiken, löper ut 31 mars. Villkoren berör drygt 2 060 medlemmar.

Avtalsrörelsen 2012

48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Dit hör avtalen med Fastigo, KFS, SLA, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden, Almega Samhallförbundet och Vårdföretagarna. Med de flesta finns flera avtal för olika yrkesgrupper.
355 000 anställda omfattas av avtalen med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-företagen (ofta bolag med kommunal verksamhet).
Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund:
· Löneökningar på minst 860 kronor per anställd och månad eller 3,5 procent.
· Jämställdhetspott, att  100 kronor per anställd avsätts till potten för grupper där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor. Målet är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade grupper.
· Begränsningar av visstidsanställningar.