Vid en pressträff i Stockholm på fredagen presenterade Carin Jämtin förslaget om att kommunerna vid upphandling bör ha rätt att gynna företag som inte har vinstsyfte. Det kan gälla stiftelser, kooperativ och aktiebolag.

Förslaget handlar inte om att förbjuda privata företag med vinstsyfte, men att ge kommunerna rätt att välja bort dem. Socialdemokraterna vill se över Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) för att göra denna valfrihet möjlig.
Partiet vill också att det tydligt ska framgå att det är tillåtet att ställa krav om att personal som anlitas måste ha villkor enligt kollektivavtal.
– Med våra förslag kommer det att märkas en skillnad i hur välfärden bedrivs i socialdemokratiskt och borgerligt styrda kommuner, förklarade hon.

Carin Jämtin tror inte att det blir svårt att enas om en regeringsförklaring med Vänsterpartiet om det blir rödgrön majoritet efter nästa val, trots att V inte vill att det ska vara möjligt att tillåta vinster i vården.
– Vi ska säkert bli överens, säger hon.
Med vid pressträffen var också kommunalråden Anneli Hultén från Göteborg och Ilmar Reepalu från Malmö. Båda efterlyste tydliga regler i LOU som gör det lättare att ställa sociala krav, som att entreprenörer måste anställa ungdomar eller långtidsarbetslösa i den verksamhet som upphandlas.

De vill också att det blir tydligt i lagen att det är tillåtet att vinstdrivande företag får stängas ute från en upphandling.
Ilmar Reepalu berättade att Malmö redan i dag ställer krav som försöker stoppa att kriminella och oseriösa företag får del av skattebetalarnas pengar.
– Vi kräver meddelarskydd för de anställda, att offentlighetsprincipen ska gälla så att skattebetalarna har insyn, att företagen betalar sin skatt och följer kollektivavtal och lagar, sa han.
Ilmar Reepalu berättade att det finns ett förslag i Malmö om att från i höst skärpa kraven ytterligare.

Enligt det förslaget ska en entreprenör som anlitar underentreprenörer bli ansvarig för att även dessa sköter sig.
I projektet ”Vita jobb”, som kommunen driver i samarbete med facken, kontrolleras att företagen inte anlitar svart arbetskraft.
Kommunal har förgäves vid upphandlingar försökt få Socialdemokraterna med på krav om att anställningstrygghet ska gälla vid upphandling, att vinnande entreprenör måste ta över all personal som så önskar från det företag som förlorar verksamheten. Någon ändring i den inställningen finns inte med i Socialdemokraternas förslag.
– Men i Stockholm, Malmö och på andra håll ställer vi detta krav, även om det kan finnas exempel på motsatsen, säger Carin Jämtin.

Vårdföretagarna, arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdföretag, gillar inte Socialdemokraternas förslag. De tycker att det hindrar de små privata företagen.
– Socialdemokraternas förslag ökar den politiska osäkerheten för våra företag. Om förutsättningarna i kommunen eller landstinget riskerar att ändras vid varje val blir det mycket svårt att bedriva ett vårdföretag långsiktigt, Håkan Tenelius som är näringspolitisk chef, i ett pressmeddelande.