Under året ska Kommunal förhandla om 48 avtal. Majoriteten av kraven ställs till alla arbetsgivare. Skälet är att Kommunal ingår i LO-samordningen. Men också att Kommunal strävar efter att förbundets avtal ska vara så lika som möjligt. De här förhandlingarna gäller omkring 3 300 anställda i friskolor som har avtal med Almega Tjänsteföretagen.  
Nu kräver Kommunal att de ska få mer semester och lika många semesterdagar som anställda i kommunala skolor. Alltså att den som fyllt 40 år får 31 dagar och den som fyllt 50 år får 32 dagar. I dag har anställda i friskolor 25 dagars semester.

Liksom i de andra förhandlingarna kräver Kommunal löneökningar med minst 860 kronor per heltidsanställd och månad, dock minst 3,5 procent. Och att lägsta lönerna höjs med lika mycket. Dessutom ska 100 kronor avsättas till en jämställdhetspott.

Kommunal vill också begränsa tidsbegränsad anställning till sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Sedan ska tjänsten bli fast. Vikariat får dock pågå i sammanlagt två år under en femårsperiod. Därefter ska tjänsten bli fast.
Krav finns också på att föräldrapenningtillägget utbetalas under 180 dagar oavsett anställningsform.

I starten av förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting krävde Kommunal arbetskläder. Det kravet gäller även anställda i friskolor.
Nuvarande avtal löper ut den 31 maj.

Avtalsrörelsen 2012

48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Dit hör avtalen med Fastigo, KFS, SLA, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden, Almega Samhallförbundet och Vårdföretagarna. Med de flesta finns flera avtal för olika yrkesgrupper.
355 000 anställda omfattas av avtalen med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-företagen (ofta bolag med kommunal verksamhet).
Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund:
· Löneökningar på minst 860 kronor per anställd och månad eller 3,5 procent.
· Jämställdhetspott, att  100 kronor per anställd avsätts till potten för grupper där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor. Målet är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade grupper.
· Begränsningar av visstidsanställningar.