Vid förra årsskiftet slogs Kommunals avdelningar på Gotland, i Sörmland och Östergötland samman till avdelning Öst. En av dem som arbetat mest med sammanslagningen är Yvonne Stolt som är den nya avdelningens chef.
– Jag trodde att det skulle bli jobbigt, men det blev mycket mer jobb än jag trodde. Vi är fortfarande kvar i arbetet med sammanslagningen, säger hon.

När avdelning Öst bildades var man tvungen att slå samman tre självstyrande enheter till en. En av de stora förändringarna var att införa ett gemensamt administrativt system.
– Det mesta handlade om det ekonomiska systemet. Att få till en firmatecknare, en person som skrev under avtal och sådana saker, säger Yvonne Stolt.

I dag är de flesta av de problemen lösta. Däremot är det en bit kvar när det gäller att smälta ihop de olika kulturer som rått i de gamla självstyrande avdelningarna. Olika arbetssätt ska bli ett enda med en gemensam verksamhetsplan.
– Det är viktigt att alla är inblandade när en ny verksamhetsplan tas fram. Det har blivit mycket möten och prat med många människor. Vi har haft små utredningsgrupper i många frågor med deltagare från alla de gamla avdelningarna, säger Yvonne Stolt som tror att det tar minst ett år till innan man har en kultur.

När förbundet tog beslut om sammanslagningen fick avdelningarna välja själva om de ville slås samman 2011 eller 2012. Avdelning Öst var de enda som valde 2011. Annika Olofsson är ombudsman på Gotland. Hon tycker sammanslagningen har haft många fördelar.
– Jag har fått många fler kollegor att bolla med. Enda skillnaden är att jag får resa till Norrköping istället för Stockholm.

Tror du att medlemmarna märker någon skillnad?
– Nej, jag tror inte det.  
Det tror inte Berit Müllerström som arbetat med omorganiseringen från förbundskontoret heller.
– Meningen med omorganisationen är att avdelningarna ska ägna sig mer åt medlemmarna än administration. Först när det slår igenom fullt ut kommer medlemmarna att märka det, säger hon.

KLOK

Är namnet på projektet där 23 avdelningar blivit 13 och en förkortning av Kommunals lokalavdelningar
I projektet har också ingått att bygga upp en organisation som ska jobba mot privata arbetsgivare och ge bättre stöd till medlemmar där samt att bygga upp ett system med regionala fackombud som bland annat ska göra arbetsplatsbesök.
Avdelning Öst bildades redan förra året, de andra tolv är nya från årsskiftet.
Varje ny avdelning har minst fem ombudsmän och har mellan ca 20 000 och 45 000 medlemmar.