− Vi har ansträngt oss tror jag. Vi har ju pratat väldigt mycket om hur viktigt det är att vara stora och välorganiserade på varje avtalsområde så att vi blir starkare i förhandlingarna, och det har vi haft i fokus i två års tid. Vi har också jobbat med att bli synligare, att vi anstränger oss att fråga alla anställda och att vi anstränger oss för att bli en bättre facklig organisation på medlemmarnas arbetsplatser och för att höras mer.

Är du överraskad?
− Nej, det är inte något som överraskat, utan det här är något vi har väntat och något jag har haft i sikte. Sedan kom det som ett glädjande besked, men inte som en överraskning.

Ser vi en vändning nu i medlemsstatistiken?
− Det har ju varit en nedgång under väldigt många år, men förra året var det tre månader med plus i medlemsstatistiken och i år kan det nu bli fyra månader. Vi hoppas på en fortsättning, det är det jag kommer att ha i fokus: att fortsätta peppa de förtroendevalda till att vara ute på arbetsplatserna.

Nu har Kommunal en kampanj där man satsar på att nå ut till nattarbetare.
− Vi har olika aktiviteter för att finna medlemmar ute på deras arbetsplatser och det är många som jobbar obekväm arbetstid, vi måste vara en organisation även för dem.

Hur ska det bli plus i medlemsstatistiken även de kommande månaderna?
− Genom att synas, höras och finnas ute på arbetsplatserna blir vi en bra facklig organisation som folk vill vara en del av. Sedan drar det till sig medlemmar. Men vi måste också anstränga oss för att fråga ute på arbetsplatserna, man måste göra båda delarna.

Berätta om ditt isvakslöfte?
− Jag är en person som älskar att bada, jag gillar däremot inte att bada i kallvatten. Men jag måste ju också offra mig, så om vi når årets mål lovar jag att bada i det kalla vattnet. Målet är att vi ska vara fler medlemmar vid årsskiftet 2011-2012 än vad vi var vid årsskiftet 2010-2011.

I november 2006 hade Kommunal 565 087 medlemmar. De senaste siffrorna visar att Kommunal nu har 504 057 medlemmar. I oktober i år var ökningen 775 medlemmar och i november 845 stycken.