SVAR: Oavsett det handlar om årets semesterdagar eller sparade semesterdagar är det arbetsgivaren som beviljar eller avslår era semesteransökningar. Det framgår inte var ni arbetar eller vad ”speciella” fall är. Kontakta Kommunal lokalt som får reda ut om arbetsgivaren tillämpar kollektivavtalet eller semesterlagen korrekt.