På de flesta arbetsplatserna arbetar tjänstemän övertid regelbundet, trots att det varken är lagligt eller avtalsenligt.
Fyra av fem arbetsmiljöombud uppger också att personer på deras arbetsplatser inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande semester.

Den positiva trenden i arbetsmiljöarbete från tidigare år är därmed bruten, eftersom en majoritet av företagen bryter mot arbetsmiljölagens krav på ett systematiskt miljöarbete.