Det senaste året har det varit dåligt med arbetsron på det kommunala bostadsbolaget i det idylliska Nora norr om Örebro. Tidigare hade bolaget målet att ha de lägsta hyrorna i länet.  Det nya politiska styret i kommunen ansåg att det inte var hållbart och att insyn saknades. Under våren utredde en konsult bolaget.
– Mycket har vi fått veta genom media, det har inte varit mycket information till oss, säger Roger Arvidsson, Kommunals skyddsombud.
Kommunal har cirka 35 medlemmar på företaget. Företagsledningen får hård kritik av Kommunals ombudsman Clas Hellsing.
– Arbetsgivaren har under hösten gjort fel på fel. Vi har tvistat om brott mot mbl flera gånger, säger Clas Hellsing.
Något som lett till att företaget betalat 50 000 till personalfrämjande åtgärder.

Kravet att en arbetstagarkonsult skulle granska företaget drev Kommunal till centralförhandling. Facket vann och nu är rapporten klar.
– Den visar att Norabostäders styrelse  är på väg att förstöra bolaget. De har sett till att personer som hade kompetens har slutat. Företaget har sagt att det är på ruinens brant, det stämmer inte alls, säger Clas Hellsing.
Omorganisationen pågår och till årsskiftet ska det finnas ett holdingbolag med två bolag under sig: det allmännyttiga Norabostäder och Nora Fastighet AB för kommersiella fastigheter.
– Stämningen har blivit bättre med tiden. Men det är en del som tycker att det är jobbigt, säger Roger Arvidsson, skyddsombud.

Arbetstagarkonsulterna anser att företaget är välskött. Men kritiserar styrelsen för att ha orsakat att bolaget mist två VD:ar och stora delar av företagsledningen.
Ni får svidande kritik, vad gör ni nu?
– Det finns inget av substans i rapporten, det handlar bara om att skälla på styrelsen, säger Christer Stromberg, styrelseordförande i Nora Utveckling AB som äger Norabostäder.
Vad kommer ni att göra för att återställa arbetsron?
– Jag förstår att personalen mått dåligt, det handlar om snabba förändringar. Men det har varit värre. Vi har gjort det bästa och vaskat fram en ny vd, allt hade varit klart om det inte varit för facket, säger Christer Stromberg.

Arbetstagarkonsult

Facket kan kräva att en arbetstagarkonsult granskar företaget. Kravet kan ställas vid förändringar som påverkar ekonomin och de anställdas sysselsättning. Facket kan kräva detta utifrån samverkans- eller utvecklingsavtal.