SVAR: Det verkar som att du tidigare haft sjukpenning, men att Försäkringskassan numera bedömer att du klarar att arbeta på den öppna arbetsmarknaden trots dina besvär.
Är du för sjuk för att klara ett arbete tycker jag så klart att du ska ha sjukpenning. Mitt första råd är att du söker sjukpenning på nytt, alternativt överklagar det negativa sjukpenningbeslutet från Försäkringskassan.
Du skriver vidare att du skadats under jobb och praktik. Dessa besvär bör du anmäla som arbetsskada och därefter ansöka om arbetsskadelivränta för inkomstförlusten du gör på grund av besvären. Be ditt fackförbund om hjälp om du inte vet exakt hur du ska gå tillväga angående sjukpenningen och livräntan.
Du skriver också att din handledare på Arbetsförmedlingen inte gör något för dig.
Arbetsförmedlingen ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, så du får stå på dig och tydligt ange att du har rätt till stöd och hjälp. Ansvaret för den medicinska rehabiliteringen ligger på hälso- och sjukvården, så om du anser dig behöva medicinsk rehabilitering måste du vända dig dit.