SVAR: Kollektivavtal reglerar på olika sätt vad arbetsgivaren har för skyldigheter när det finns behov av att beordra in en arbetstagare på ledig tid.
Arbetsgivaren kan alltid beordra en arbetstagare att arbeta och nekar arbetstagaren till detta kan det tolkas som en arbetsvägran.
Men i första hand ska  arbetsgivaren inbeordra arbetstagare som inte av privata skäl har svårt att jobba på ledig tid/semester. Hur det förhåller sig i ditt fall kan Kommunal lokalt reda ut, för de vet vilket kollektivavtal som gäller för dig.