SVAR: Både avenbok och vanlig bok tillhör den typ av häckar man inte ska kapa av toppskottet på förrän den nått cirka 20 centimeter under tänkt sluthöjd. Det är viktigt, eftersom avenbok och vanlig bok egentligen växer som träd och har en genomgående stam med grenar längs med stammen. Bredden på häcken ska man dock kontrollera årligen, så den inte blir för bred.
Genom ”hård” beskärning av sidorna kan man få en smal och tät häck som inramning och insynsskydd. Din häck är nyplanterad och är bara inne på sin andra växtsäsong så du måste ge den några år till för att etablera och växa till sig.  Bokar tar tid på sig innan de kommer i gång, men man får sen ofta en både vacker och funktionell inramningshäck. Även om dina häckplantor verkar kala nertill har de alla chanser att växa till och bli riktigt fina om några år.