SVAR: Du har inte skrivit vilken din arbetsgivare är, så jag vet inte vilket kollektivavtal du omfattas av. Men flera av de löneavtal förbundet tecknar innehåller skrivning om att en arbetstagare ska ha en handlingsplan och att den tydligt ska beskriva vad arbetstagaren behöver förbättra för att få en god löneutveckling. Kontakta din sektion, så hjälper de dig med besked.