I skuggan av eurokrisen träffas EU:s finansministrar på måndag för att försöka enas om hur stabilitetsmekanismerna ska utformas. Förhandlingar pågår också med Europaparlamentet som ska vara med och besluta i ärendet.
Om finansministrarna och parlamentet kan enas så ska stats– och regeringscheferna ta de avgörande besluten vid sitt toppmöte 24–25 juni.

Europafacket är mycket kritiskt till de förslag som har diskuterats. De går bland annat ut på att EU–kommissionen ska ha rätt att granska euroländernas ekonomier samt komma med förslag om hur budgetunderskott ska undvikas.
Redan nu har kommissionen synpunkter på hur medlemsländerna sköter sina ekonomier. I en rapport nyligen uppmanas elva EU–länder att se över lönebildningen för att kommissionen anser att landets löner, framför allt lägstalönerna, är för höga.
Länderna uppmanas också att sänka statens utgifter till pensionärer, sjuka och arbetslösa samt att sänka inkomstskatten så att det lönar sig bättre att arbeta.

I dag är detta uppmaningar utan muskler från kommissionen. Men om EU–förslagen går igenom blir det kännbara straff, i form av höga böter, för länder som inte lyder.
Till detta kommer förslag om att länderna ska samordna pensionsåldrar, löneutveckling och skatter.
Även om förslagen i första hand berör euroländerna finns en rädsla bland svenska fack för att även Sverige i praktiken kommer att anpassa sin politik till euroländernas.

De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna, som tillsammans har majoritet i riksdagen, har sagt nej till att Sverige ska gå med i vad som kallas europluspakten innan det finns uttryckliga garantier för att EU inte kan lägga sig i förhandlingar om löner i Sverige.
Även regeringen säger sig stödja den svenska modellen där fack och arbetsgivare utan politisk inblandning förhandlar om lönerna. Det har inte hindrat finansminister Anders Borg att låta som EU–kommissionen och kritisera Sveriges Kommuner och Landsting för att de går med på för höga löner till kommunalarna.

Vissa av de beslut som EU–toppmötet kommer att ta kräver en fördragsändring som måste godkännas av medlemsländerna. Vänsterpartier vill villkora ett sådant godkännande med att EU antar ett socialt protokoll i anslutning till fördraget. Detta protokoll ska garantera löntagarnas fackliga och sociala rättigheter inom EU.
Socialdemokraterna säger nej till detta krav. Partiet anser att det behövs stramare budgetregler i EU–länderna och vill inte blanda ihop detta med kravet om ett socialt protokoll som Socialdemokraterna också stöder.
Europafacket, som presenterade idén om ett socialt protokoll, är mycket kritiskt till de förslag om EU–regler för budget och ekonomi som nu diskuteras. Kritiken gäller att EU ska lägga sig lönernas storlek och hur dessa förhandlas.
Och de gillar inte heller att EU ska bestämma om pensionsålder, sociala förmåner eller annat som facket vill kunna förhandla om med sina arbetsgivare.

Dessutom befarar Europafacket att EU:s ekonomiska regler förvärrar krisen eftersom kraftiga besparingar leder till sämre köpkraft och efterfrågan. De vill att EU istället investerar sig ur krisen vilket ska ge fler jobb och förbättrad tillväxt.
Den 21 juni samlas Europafacket i Luxemburg för att demonstrera. Budskapet blir att EU:s ekonomiska politik måste stärka, inte försvaga, den sociala modellen.
LO:s ordförande, Wanja Lundby–Wedin, var till helt nyligen också ordförande i Europafacket. Hon förväntar sig att den svenska regeringen inte går med på några EU–regler som påverkar lönernas storlek inom EU.
– Det räcker inte med några allmänna hänvisningar till EU–fördraget som garanterar fri förhandlingsrätt. Vi vill att det uttryckligen står i överenskommelsen att EU:s ekonomiska regler inte ska påverka lönebildningen i medlemsländerna, säger hon.
Wanja Lundby–Wedin vet inte hur LO ställer sig till kravet om att ett socialt protokoll måste antas av EU som villkor för att ställa sig bakom den fördragsändring som krävs för vissa av de nya EU–reglerna.
– Detta måste vi först diskutera i Europafacket, även om det inte är vi som kan besluta om ja eller nej till dessa regler, säger hon.
Wanja Lundby–Wedin har inte tid att delta i Europafackets demonstration i Luxemburg. LO kommer inte att på annat sätt uppmärksamma Europafackets protester den dagen.

Eva Nordmark, ordförande i TCO och ledamot av Europafackets styrelse, uppfattar att regeringen har tagit till sig fackens synpunkter.
– Det verkar som att vi har regeringens öra och att de i EU–förhandlingarna driver att besluten inte får påverka lönebildningen på nationell nivå, säger hon.
Eva Nordmark kommer inte att delta vid Europafackets demonstration i Luxemburg. TCO har inga planer på att uppmärksamma protestdagen på annat sätt.
Om de blir EU–regler om budget och ekonomi som inte uttryckligen gör undantag för löner, då tycker TCO att riksdagen ska säga nej till dessa regler.
– Men vi har inte diskuterat att koppla ihop detta med Europafackets krav om ett socialt protokoll i anslutning till fördraget, säger Eva Nordmark.

I morgon fredag kommer finansminister Anders Borg till riksdagens EU–nämnd för att redogöra för hur han tänker agera vid mötet på måndag med finansministrarna inom EU.
På onsdag nästa vecka är det statsminister Fredrik Reinfeldts tur att inför EU–nämnden redogöra för hur han tänker agera vid EU:s toppmöte 24–25 juni.
Mer information om Europafackets demonstration finns här.
Europafackets generalsekreterare Bernadette Segol uttalar sig om fackets krav i en film på Youtube.