För två veckor sen diskuterades förslaget till ett nytt Industriavtal i LO:s styrelse. Industriavtalet är ett samarbetsavtal som handlar om hur löneförhandlingarna inom industrin ska gå till. Parterna inom industrin vill som tidigare att lönerna i industrin ska bli vägledande för hela arbetsmarknaden.

Den känsliga frågan är hur detta går att förena med samordningen av lönekraven inom LO, det som kallas ”LO-samordningen”. De senaste avtalsrörelserna har LO-förbunden kunnat enas om att relationerna mellan lönerna i olika branscher kan behöva förändras, så att till exempel låglönebranscher och kvinnodominerade branscher kan uppvärderas.

Nu har ett av förbunden inom industrifacken, Pappers, deklarerat att förbundet inte ställer sig bakom Industriavtalet. Och tre andra förbund; Byggnads, Transport och Elektrikerna, säger i ett uttalande att man stödjer Pappers beslut.
– Att män tjänar mer än kvinnor är ett grundproblem i det svenska samhället. Det industriavtal som nu planeras, sätter stopp för satsningen på jämställdhetspotter som framgångsrikt har minskat gapet mellan kvinnors och mäns löner. Det är ett svek mot alla kvinnor och ett nederlag för jämställdheten, säger Jonas Wallin ordförande i Elektrikerna, i uttalandet.