Jag kommer att tänka på en bostadsrättsförening jag kom in
i som ung. Hyran var låg, alla var glada. Styrelsen blundade för de nödvändiga, dyra stambytena som fick husets värde att sjunka, de bekymren sköts på framtiden.
Redan i år blir det ett litet överskott i statens budget, och 2012 närmar det sig två procent av BNP, eller 65 miljarder kronor. Men det överskott  Borg är så nöjd med är egentligen bara ett kvitto på att pengarna inte använts produktivt i investeringar för ett bättre Sverige för alla. Han är som en tyrannisk husfar som vill slutamortera villan i förtid och neka familjen fredagsmys varje helg.

Ett exempel är kommunalarnas pensioner. De sätts in till pensionsförvaltare, som inte lägger dem i Sverige, utan köper statsobligationer utomlands. Där används de till bostäder åt rika i Spanien, eller nya bilar i USA.
Kronorna används inte till löner, eller investeringar hemma.  Är verkligen allt tiptop och färdigbyggt här? Har alla skolor jättebra standard? Räcker järnvägsspåren till alla som vill åka tåg? Finns det tillräckligt med lärare, barnskötare och fritidsledare i förskola och skola?  Nej, absolut inte.

Pengarna staten skickat utomlands har inte använts till järnvägar, där flera miljarder kronor skulle behövas, enligt tidigare styrelseordföranden Ulf Adelsohn (M).  SJ ska inte ge avkastning, utan transportera människor, var bland det sista han sa innan han fick sparken. Man önskar han talat lite högre de tio år han var ordförande.
Pengarna har inte använts till mindre barngrupper. Som KA tidigare visat har i stället 78 000 jobb försvunnit samtidigt som barnen blivit fler. De har inte använts till fler händer i äldreomsorgen, i stället har de blivit färre medan de gamlas antal vuxit. Och de har inte använts till mindre klasser och fler välutbildade lärare i skolan, där olika larmrapporter om sjunkande kunskaper avlöser varann. De har inte heller använts till lönelyft. LO-medlemmarna har inte åtnjutit de bonusfester och avgångsbelöningar som banker och direktörer avnjutit trots krisavtal och hårda regler för sjuka och arbetslösa. Sverige behöver stambyte, inte fler hyressänkningar!
Sluta samla i ladorna och bygg Sverige bättre.